ISSN 1308-8483
Foça Yakın Tarihi

Foça Yakın TarihiFoça’da Balkan Harbi’nin sonucu başlayan süreçte etnik gurupların göçü, Rumeli ve adalardan gelen göçmenlerin yerleşmeye başlamaları ile sınıfsal yapı tamamen değişti.

Bu dönemde Foça’ya göç edenlerin ekonomik yapısı ve uğraş alanları farklı olunca Foça’daki ekonomik faaliyetlerin niteliği de değişti.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde başlayarak Foça’nın askeri bölge olarak ilan edilmesi; Foça'ya giriş çıkışın sıkı denetim altına alınması, ilk planda ekonomik yapı üzerinde etkisini hissettirdi. Tuz ticareti Tuzla’ya naklettirildi. Yapılan kamulaştırmalar nedeniyle tarımsal üretim giderek azaldı. Bunların sonucu olarak Foça'dan dışarıya göç başlayarak hızlandı. Bu dönemde Foça küçük bir balıkçı kasabası görünümüne büründü. Binaların birçoğu, özellikle kale içindekilerin çoğu bakımsızlık ve terk edilmişlikten dolayı yok oldu.

1952-53 yıllarında Askeri Yasak Bölge uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte Foça, yavaşta olsa bir gelişim ve değişim süreci içine girdi. Göç edenlerin bir kesimi Foça'ya geri döndüler. Tarımsal üretim canlanmaya başladı.

1960’lı yıllarla birlikte önem kazanmaya başlayan turizm faaliyetleri Foça’nın toplumsal ve ekonomik yapısında önemli değişikliklere neden olmuştur.

Foça'nın ekonomik yaşamı giderek turizme bağımlı hale gelmekle birlikte, özellikle kıyı şeridinde ikinci konut ve turizm tesislerinin yapımının yoğunlaşması Foça’nın kendine özgü siluetini, doğal bitki örtüsünü bozmaya başlamaktadır. 1990 yılında Foça ve çevresine Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) statüsü verilmesi ile tahribatın etkisi azaltılmıştır.

  Yayın Tarihi: 13.3.2005    

6306

   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)