ISSN 1308-8483
FOÇA TURİZMİNİN GELECEĞİ -2- / Sebahattin Karaca
  Yayın Tarihi: 8.8.2013    


FOÇA TURİZMİNİN GELECEĞİ -2-


Yeniden Başlamak
Yeniden Geliştirmek
Ve Korumak…


Kendime ait bir tanımlama olan “Foça Turizmini Geliştirme ve Koruma İmar Planı”ndan bir önceki yazımda bahsetmiştim. Bu konudaki düşüncelerimi biraz daha açarak, sizlerle paylaşmak istiyorum.

“TURİZM ALANLARI HEDER EDİLDİ.”

1970’li yıllarda yapılan Foça İmar Planı’nda Turizm Alanı olarak ayrılan Komando Okulu’ndan Tatil Köyü’ne kadar uzanan sahil bandında; birkaç nokta ve istisna hariç, ‘’İmar planı uygulaması sırasındaki yasa ve boşlukdan faydalananlar 2. konut ve siteler yapmış; maalesef turizm alanlarını heder etmişlerdir. 1980’li yılların 2. yarısında yapılan İmar Planı ise daha ziyade konut ağırlıklı olmuştur. İmar uygulaması esnasında; Bedesten ve Kum Burnu’na yapımı başlatılmış turistik oteller olmasına rağmen 2. Mersinaki ve şehir içinde yapılan birkaç tesis ile sınırlı kalmıştır. 1990’lı yıllarda ise söz konusu alanda bir turistik tesis daha ilçe turizmine kazandırılmıştır.

“TURİZM ALANLARINA TURİZM İŞLETMELERİ YAPILMALIYDI”

Şimdi sizden birkaç saniye, Yeşil Tepe’den – Tatil Köyü’ne kadar yolun sağında ve solunda 20–30 tane Hotel, Tatil Köyü, Yeme, İçme ve Eğlence işletmeleri gibi turistik tesislerin varlığını hayal etmenizi istiyorum. Eğer 70’li yıllarda kabul edilmiş imar planındaki turizm alanlarına olması gereken gibi turistik tesisler yapılmış olsaydı, - ki bu durum Yeni Foça‘ya kadar dalga dalga genişlerdi - bu gün Foça Türkiye’deki her turistik ilçe ile rekabet edebilecek güçte olurdu. Uluslararası turizm arenasında kalıcılığını koruyabilirdi. Üstelik Fransız Tatil Köyü’nün kapanmış olması bile Foça turizmini bu kadar olumsuz etkilemez; bu gün Fransız Tatil Köyü’nün açılması meselesi ‘’bazıları için’’ Foça’nın tek umudu olmazdı.

-Peki ne Yapmalı ?

-Yeniden başlamalı.

“30 YILLIK KAYIP, TURİZMİN SONUNUN GELDİĞİ ANLAMINI TAŞIMAZ“”

Geçmişten ders alarak yeniden başlamalı. Bir ilçe için 30 yıllık turizm kaybı, o ilçede turizmin sonunun geldiği anlamı taşımaz. O bakımdan her şeye yeniden başlamalı. Ancak hemen başlamalı.

Bilindiği üzere 1.Derece Doğal sitlere günübirlik tesisler ve kamplar, 2. doğal sitlere ise her türlü turistik tesisler yapılıyor. Foça içinde ve çevresinde hemen hemen her taraf doğal sit olması sebebi ile “Foça Turizmini Geliştirme Ve Koruma İmar Planı” başlığı ile “Yel değirmenlerinden – eski disko’ya hatta oradan Yaşlılarevine kadar olan alanın, turizm imar planı dahilinde, turizm yapılanmasına açılması gerekir. Bu yapılanmada askeri alanların daraltılması ve arkeolojik sitlerin korunması öncelikli tutularak; geriye kalan doğal sitlerin, imar planında Foça turizminine katkı sağlayacak “Turizm Tesisleri” için ayrılması gerekmektedir.

Ancak bu tür bir imar planı yapılsa bile, tek başına yeterli olmaz. Yapılacak plana, plan notu olarak inşaat ruhsatının verilebilmesi için Turizm Bakanlığı’ndan, “Vasıflar yönetmenliğine” göre (Turizm Yatırım Belgesi) getirmesi şartı işlenmeli ve istenmelidir. Bu konuda düzenli kontrollerle gereken kararlılık sergilenmeli; hiçbir şekilde esnemelere izin verilmemelidir.

Bu sağlanabildiği takdirde turizm alanlarına konut yapılmasının önü kesilmiş olur. Ancak bu sayede Foça 8-10 yıllık vadede turizm bakımından çok gelişebilir. Daha da önemlisi Foça’nın turistik değerinin kalıcılığı sağlanabilir. Bu tür bir başlangıç Foça’nın her tarafına sirayet ettiğinde bundan Yenifoça ve köylerimizde olumlu etkilenecektir.

Unutmamak lazım Foça hudutları dahilinde; ikisi de deniz kenarında olmak üzere, doğru değerlendirildiği takdirde ŞİRİNCE’nin bir benzeri olabilecek eski yerleşim yerleri vardır. Kozbeyli turizmin en güzel nüvesini taşımaktadır. Yeni Foça- Eski Foça sahil bandında en az altı tane tatil köyü veya yüksek kapasiteli otel, turistik işletme yapılabilecek koylar ve alanlar mevcuttur. En güzeli de, bu alanlar, doğal sit olmalarından dolayı zaten, yalnızca turistik tesis yapmaya elverişlidir. Siren kayalıkları başlı başına bir Dünya mirasıdır. Günümüze dek Akdeniz Foku’nun yaşam alanı olması sebebiyle turistik açıdan faydalanılamamıştır. Koruma alanlarının önemi ve değeri yadsınmayacak biçimde_ilgili bilim insanlarının da görüşü alınarak_dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi hem ilçe turizminini hem de koruma birimlerini memnun edecek alan düzenlemeleri planlanabilir. Bunun en güzel örneklerinden biri Avustralya’da turizme açık olan penguen koruma alanlarıdır. Doğru düzenlemeler ve doğru idare ile Akdeniz foklarının koruma ve bakımı için destek bütçe de sağlanabilir. Bu aynı zamanda Foça’nın adının kaynağına karşı da bir vefa borcudur.


Konu geniş, dağarcık zengin. Foça’ya dair bir başka yazıda sizlerle düşüncelerimi paylaşmaya devam etmek dileğiyle…


Sebahattin Karaca

sebahattinkaraca35@hotmail.com
www.sebahattinkaraca.com

3014   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)