ISSN 1308-8483
İnternet oyun hastalığı (internet gaming disorder)

  Yayın Tarihi: 7.9.2014    


İnternet oyun hastalığı (internet gaming disorder)

İnternet bağımlılığı gençler arasında ürkütücü bir şekilde yaygınlaşmakta. Bu bakımdan tehlike altındaki gençleri erken fazda tanımak önemlidir. İnternet oyun bağımlılığı (internet gaming dısorder) internet bağımlılığının özel bir formuna denir. Bu bağımlılık özellikle genç erkeklerde görülmektedir. İnternette oynanabilen oyunlar, şans oyunları yanında internet sosyal paylaşım portalları da bu gençler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Alışveriş veya porno portalları ise pek kullanılmamaktadır.

Başta internetin sunduğu bu ortamda kişi tarafından çok pozitif algılanır. Zamanla aşırı bağımlılık gelişir ve oyun oynama zorunluluğu hissedilir. Bu tür bağımlılığın gençlerin %1’inde olduğu tahmin edilmekte; gençlerin %10’nunun ise risk altında olduğu düşünülmektedir (7 ülkeyi kapsayan EU –NET-ADB Projesine göre). Bu araştırmaya katılan 124 denek 4 gruba ayrılmıştır:

A Tipi: İnternetin hapsinde bu yüzden arkadaşlarını, okulunu, hobilerini ihmal etmekte. İnternete giremediğinde strese girmekte. İnternetin verdiği zararlara rağmen online aktivitelerini azaltamamakta. Bu sınıfa tıpta bağımlı denmektedir.

B Tipi: Sosyal yönü çok gelişmiş. İnternet ile veya internetsiz çok aktif biri. Her şeyin kontrolü altında olduğunu düşünmekte.

C Tipi: İnterneti çok kullanmakta ama internetin verdiği zararları (örn. Okul başarısının düşmesi) kendi regüle edebilmekte.

D Tipi: Can sıkıntısından İnterneti kullanmakta, başka bir alternatif hobisi olmayan patolojik olarak oyun oynayan böylece zamanını öldüren tip bağımlılar.

Bağımlılık düzeyinde olmayan aşırı internet kullanımı bile gençlerin sosyopsikolojik gelişimini etkileyebilmektedir. Bu geçler agresif davranış, okul başarısızlığı ve sosyal güvensizlik ile göze çarpmaktadırlar. Sık olarak çeşitli korku hastalıkları, depresyon ve dikkat eksikliği görülebilmektedir. Bu nedenle aşırı internet kullanan gençlere okul başarıları veya sosyal uyumsuzluk çekip çekmedikleri sorulmalıdır.

Ne yapılmalıdır?

Bugün için kesin olarak internette geçen sürenin azaltılması hedef alınmaktadır. Alkol bağımlılığı tedavisindeki gibi total bir internet yasağı uygulanmamaktadır. Ayrıca gençlerin tekrar internet arkadaşlıklarından normal aktiviteleri birlikte yapabilecekleri arkadaşlıklara (yeniden) yönlendirilmesi de önemlidir. Konu hakkındaki ilk yayınlara göre grup içinde yapılan davranış tedavisi oturumlarının internet oyun bağımlılığında faydalı olduğu görülmüştür.

Çok bariz gelişim geriliklerinde ise gençlerin/çocukların çocuk ya da gençlik psikoterapi uzmanlarınca görülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dreier M. et al. Monatschr Kinderheilk 2014;162: 496-502


Doç. Dr. B. Nazan Walpoth

nazan.walpoth@insel.ch


1557   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)