ISSN 1308-8483
TURİZMCİLER YAŞADI!<br>Sahil kanunu değişmiş, şikayet yoksa ceza da yok! / Aşçı Fok<br>Nurdan ÇAKIR TEZGİN
  Yayın Tarihi: 27.2.2009    


TURİZMCİLER YAŞADI!
Sahil kanunu değişmiş, şikayet yoksa ceza da yok!Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda turizmcileri sahillerde işgalci olmaktan çıkaracak ve Hazinenin tapu iptal davası açmasını engelleyecek teklif, kabul edilerek 25 Şubat 2009 tarih itibarıyla yasalaştı.

Kanun şöyle;
Kanun, Türk Ceza Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapıyor. Yasa, hakkı olmayan yere tecavüzde, cezayı, şikayete bağlıyor. Bir hakka dayanmaksızın, başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini, malikmiş gibi tamamen ya da kısmen işgal eden, sınırlarını değiştiren, bozan veya hak sahibinin
bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olanlara, suçtan zarar görenin şikayeti üzerine, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Mevcut düzenlemede, kamuya ait taşınmazlar için de hapis cezası öngörülüyordu ve bu suç şikayete bağlı değildi. Yeni düzenlemeyle, kamuya ait taşınmazlar düzenlemenin dışına çıkartıldı ve suçtan zarar görenin şikayetine bağlandı.

Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten 10 yıl geçtikten sonra, bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere yönelik olarak kadastrodan önceki hukuki nedenlere dayanılarak itiraz olunamayacağı ve dava açılamayacağına ilişkin sınırlamanın kapsamına, devlet veya diğer kamu tüzel
kişilikleri de dahil edilecek.

Bu hüküm, devletin tasarrufu altında olduğu iddiasıyla önceden açılan ve henüz kesin hükme bağlanmayan davalar için de geçerli olacak.

Haberin Kaynağı:
http://www.meclishaber.gov.tr

Yukarıdaki haberi yorumsuz olarak aktarıyor, Foçalı Turizmcilerin dikkatine sunuyorum. Herşey, esnafının karnı doyduğu daha turist dolu bir Foça için!


Aşçı Fok
Nurdan ÇAKIR TEZGİN


www.ascifok.com


2481   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)