ISSN 1308-8483
MANTIK, MATEMATİK ve FELSEFE V. ULUSAL SEMPOZYUMU<br>BİLİM VE SANAT'ın Ardından / Nurdan ÇAKIR TEZGİN
  Yayın Tarihi: 13.9.2007    


MANTIK, MATEMATİK ve FELSEFE V. ULUSAL SEMPOZYUMU
BİLİM VE SANAT'ın ArdındanYine profesörler, yine araştırma ve öğretim görevlileri ve yine yeni bir sempozyuma ev sahipliği yapan Foça'mız...

Bu yılki sempozyumun, 7. Rastgele Balıkçı Festivali ile kesişmesi şans mıydı, şanssızlık mıydı derken hemen farkediyoruz ki; bu durum uzaklardan gelen hocalarımız için şans olarak algılandı. Biz Foçalılar için de; şaşkınlık ve olup bitene yetişememe, koşturmaca olarak yaşandı galiba.

Belediye Meydanı'nda ve Foça'nın muhtelif kıyı şeridinde çeşitli etkinlikler devam ederken, Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki düzgün kıyafetli insanların boyunlarına kırmızı ipli kartlar takarak dolaşmaları ve hararetli ayaküstü muhabbetleri pek fazla ilgi çekmedi. Çok ciddi olduğu hemen anlaşılan bilimsel toplantı insanlarının resmiyetindense, sokaklardaki şarkı, türkü, marş ve davul zurnanın cazibesi Foçalıları daha bir cezbetmiş olacak ki; Bilim ve Sanat konulu sempozyuma halktan katılım pek yoktu.

Foça'ya büyük kentlerden gelip yerleşmiş bir takım bilim ve sanat insanları da nedense bu tür toplantılara pek itibar etmiyorlar! Bunun nedeni konumuzu aşıyorsa da, belirtmekte yarar görüyoruz ki konusunda uzman pek çok sanatçı ve bilim adamı yaşamakta güzel Foça'mızda. Eğer ki onlar bu sempozyumu izlemiş olsalardı eminim sempozyumun şekli ve akış hızı oldukça değişirdi!

Kulağımıza gelen bir iki örnekten söz etmemiz gerekirse; bu sempozyumun salt akademisyenler arasında bildiri sunumundan ibaret olduğunun gerçekliği üzerinde ciddi olarak durmak gerekir.

Gerçek bilim adamlarının bulunduğu fakat gerçek sanatçıların bulunmadığı bir "Bilim ve Sanat" sempozyumunun başlangıç hedefi her ne kadar mantık, matematik ve felsefe konusunda akademik kariyer yapmış bilim insanlarının bu konuya bakışlarını yansıtıyorsa da, oyun buydu ve kuralları içinde oynandı denilebilir. Yine de gözler akademilerin yetiştirdiği akademisyen sanatçıları aradı... (Otodidak sanatçıları da)

Belki de, bu sempozyumun ismi şu olmalıydı: "Bilimin sanata Yaklaşımı" veya "Bilim Odağında Sanat" veya "Bilimin Sanatla Randevusu"

Her neyse, Prof. Dr. Çetin BOLCAL'ın belirttiği üzre gelecek yılın konusu için şimdiden düşünce üretmeye başlayalım diyoruz.

Bu yıl beşincisi gerçekleşen Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu'nun Bilim ve Sanat alt başlığı hakkında yetkin ve etkin kişiler pek çok şey yazacaklardır. www.focafoca.com olarak biz de izlenimlerimizi yazmaya devam edeceğiz, gelecekteki sempozyumlar için önerilerimizi sunacağız...

Sempozyum bildirilerinin amaca hizmet edip etmeme sorgusundan tutun da, izlenim ve paylaşım irdelemelerine varıncaya, üniversite-sivil toplum ilişkilendirimlerine değin pek çok konuda görüş bildireceğiz gelecek günlerde.

Şimdilik, bugün sonlanan sempozyum atmosferinin bazı karelerini sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım dedik. Prof. Dr. Ahmet İNAM hocamızın ifadesiyle (Nietzsche'nin deyimiyle); Şen bilimle, şenlikli felsefeyle, şen ve eğlenceli matematikle, şen ve güleryüzlü sanatla kalın. Daha da önemlisi sağlık ve sevgiyle kalın...

Sempozyumdan akılda kalan: Hiçbir şey asık suratlı olunca daha ciddi ve daha iyi değildir.


Nurdan ÇAKIR TEZGİN3052   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)